wyspajacka.info

 

Poprzez korzystanie z tej strony zgadzasz się z podanymi niżej warunkami:

  1. Wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie podlegają prawu autorskiemu.
  2. Autorem wszystkich zdjęć i tekstów jest Jacek Szymoniak.
  3. Inne zdjęcia, których nie jestem autorem oznaczone są nazwiskami autorów.
  4. Zakazuje się wszelkiego kopiowania zawartych tekstów, zdjęć, grafik i innej treści.
  5. Zakaz kopiowania dotyczy zarówno działalności zarobkowej, niezarobkowej jak i użytku własnego.
  6. Zakaz kopiowania dotyczy także treści (zdjęć, tekstów, innych) autorstwa innych osób.
  7. Publiczny dostęp do treści zawartych na tej stronie nie oznacza możliwości ich swobodnego kopiowania.
Baner5